Virtualaus tikrovės atsiradimas: Kelionė nuo pradžios iki mūsų laikų

Senovės‍ Grėkija,⁢ 5-asis amžius⁤ prieš​ Kristų. Filosofas Anaksagoras sėdi pavėsyje ir stebi žmones, besivaikantįstaip gražiai nuprasčiusį diskursus. ⁣Staiga jam švysta mintis – įsivaizduok, jeigu būtų galima kurti ⁢realų pasaulį, bet jį valdyti taip,​ kaip norėtume, tai būtų nuostabu! Taip prasideda​ idėja apie virtualią⁣ tikrovę.

Per šimtmečius idėja tebegyveno tik filosofų mintyse ir priklausė daugeliui‌ mitų ‌ir legendų. 19-ajame amžiuje, švedų rašytojas Augustinas Vilhelmas de La Ruo pradėjo ⁤plėtoti konceptą apie ‌”fotopolis” – miestą, kuris būtų visiškai virtualus, sukuriamas ‍pasitelkiant ⁣fotografijas.

Tačiau tikrasis atsiradimo momentas atėjo 20-ajame amžiuje, kai žmonės, inspiruodami Anaksagorą bei kitus mąstytojus, pradėjo tyrinėti⁤ technologijų galimybes. Elektronika,‍ kompiuterizacija ir programavimas leido‍ pamatus naujai, virtualiai tikrovei.

1965-aisiais, amerikiečių teatro režisierius ‍Ivanas Sutherlandas sukūrė „Ultimate Display” technologiją – pradinį žingsnį link virtualios tikrovės. Tai buvo prasta kokybės vizualizacija, tačiau ​šis atradimas‍ įkvėpė kitus tyrinėtojus.

1979-aisiais, elektronikos kompanija Atari pristatė žaidimą „Tempest”, kuris‍ naudojo vektorių grafinę ⁤sistemą⁤ ir vadinamas ⁤pirmaisiais žingsniais link ⁣virtualios tikrovės žaidimų.

Pirmąją virtualios tikrovės ⁤gerbėjų bangą sukelia ⁣JARO (kaskadinė virtuslė tikrovė) platforma, pradėta kurti 1988-aisiais. Po šio ⁢perkėlto projekto, atsiranda daug naujų ⁢panašių platformų ir pradedama stebint greitą virtualios tikrovės augimą.

Aukštų technologijų plėtros ir ​atitinkamų prietaisų gamybos pavyzdžių galima daugėti: 1995-aisiais Nintendo ​pristato Virtual Boy⁤ konsolę, o 2010-aisiais labai‌ populiarus tapo virtualių ir praplėstos tikrovės akiniai,⁣ tokie ‍kaip‌ Oculus⁢ Rift, HTC Vive ir kt.

Šiandien virtualioji tikrovė‍ tampa vis daugiau nei​ pramogų pasaulio atrakcija. Ji naudojama švietimo⁣ srityje, medicinoje, architektūroje, pramonėje ir kitose srityse. Netgi ⁢pritaikoma sportui⁤ ir ekstremaliems pojūčiams patirti.

Kelionė nuo virtualios tikrovės pradžios ‌iki mūsų laikų yra nuostabi ir įkvepianti. Technologinės pažangos siekia⁤ vis didesnius aukštumus ir nesustos naujovių paieškose. Gyvename laikais, kai‍ sienos tarp ⁢tikrovės ir virtualumo vis labiau ⁣pradeda ‌ištirpti, o ateitis prilips ne​ tik prie ​mūsų akinių, bet ir prie pačios mūsų⁣ būties.

Komentarai